Wezwanie 1

Zarząd Arla Foods S.A. z siedzibą w Tychowie (dalej „Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji  w celu ich dematerializacji.


Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie biura zarządu Spółki pod adresem: ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.


Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Wezwanie 2

Zarząd Arla Foods S.A. z siedzibą w Tychowie (dalej „Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji  w celu ich dematerializacji.


Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie biura zarządu Spółki pod adresem: ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.


Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Wezwanie 3

Zarząd Arla Foods S.A. z siedzibą w Tychowie (dalej „Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie biura zarządu Spółki pod adresem: ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Wezwanie 4

Zarząd Arla Foods S.A. z siedzibą w Tychowie (dalej „Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji  w celu ich dematerializacji.


Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie biura zarządu Spółki pod adresem: ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.


Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

 

Wezwanie 5

Zarząd Arla Foods S.A. z siedzibą w Tychowie (dalej „Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji  w celu ich dematerializacji.


Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie biura zarządu Spółki pod adresem: ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.


Niniejsze wezwanie jest ostatnim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.