Zrównoważony rozwój w Arli

ARLA TWORZY PRZYSZŁOŚĆ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MLECZARSTWA

PRZYSZŁOŚĆ MLECZARSTWA

Działania, które podejmujemy dla lepszej przyszłości

W Arli staramy się budować jak najlepszą przyszłość dla następnych pokoleń. Jesteśmy przekonani, że ochrona środowiska jest niezbędna do wytwarzania produktów, które wspierają zdrową i zrównoważoną dietę, i w związku z tym podejmujemy stosowne działania.

Nieustannie podejmujemy kroki, aby osiągać nasze cele. Ograniczamy emisję CO2 w naszych gospodarstwach i wspieramy naturalne ekosystemy. Redukujemy ilość produkowanych przez nas odpadów i dostarczamy naszym klientom to, co najlepsze w mleczarstwie, włączając w to produkty odżywcze i programy edukacyjne.

Wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia, i jesteśmy gotowi stawiać czoła wyzwaniom, które niesie ze sobą przyszłość. Wierzymy, że działania, które podejmujemy dzisiaj, pomogą zadbać o naszą planetę i jej mieszkańców w nadchodzących latach.

Poniżej dowiesz się więcej o działaniach, które podejmujemy w celu dbania o naszą planetę oraz jej mieszkańców.

Close up of fork in hay
DZIAŁANIA NA RZECZ

NASZEJ PLANETY

DZIAŁANIA NA RZECZ

WSPIERANIA LUDZI

NASZE GLOBALNE DĄŻENIA/CELE

1. Cel oparty na nauce, polegający na redukcji o 30% CO2 w latach 2015–2030, który obejmuje:

  • zakresy 1. i 2.: bezwzględną redukcję emisji naszych gazów cieplarnianych o 30%,
  • zakres 3.: redukcję o 30% emisji gazów cieplarnianych na kg nieprzetworzonego mleka.

2. Zero emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

To dwa ważne cele w naszych globalnych dążeniach. Na tym jednak nasze ambicje się nie kończą. W każdym z podrozdziałów sekcji poświęconej planom dbania planetę i jej mieszkańców bardziej szczegółowo opisujemy nasze pomysły."

UN global goals of sustainable development diagram

Arla przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs)

Cele Zrównoważonego Rozwoju są ze sobą ściśle powiązane, a my mamy na nie wpływ poprzez nasze ogólne praktyki biznesowe i zobowiązania. Skupiamy nasze wysiłki na Celach Zrównoważonego Rozwoju związanych z żywnością, środowiskiem i klimatem, ponieważ są one bezpośrednio powiązane z naszymi wartościami. W podrozdziałach sekcji Silniejsza planeta i Silniejsi ludzie określamy, na które Cele Zrównoważonego Rozwoju nasze działania mają największy wpływ.