Certyfikaty

Jakość ponad wszystko...

Nadrzędnym celem w firmie Arla Foods jest wytwarzanie wyrobu bezpiecznego, o wysokiej jakości, oraz zgodnego z wymaganiami i oczekiwaniami klientów. Innowacyjność i funkcjonalność produktów, wychodzenie naprzeciw nowym potrzebom klientów od początku istnienia Arla Foods są nieodłącznymi elementami naszej pracy.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie poparte nowoczesną technologią oraz ścisłą współpracą z naszymi kolegami z firmy macierzystej w Danii. Ponadto stale podnosimy poziom naszej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobu i dbamy o posiadanie bieżących informacji z zakresu obowiązujących wymagań prawnych. Nasi dostawcy są partnerami sprawdzonymi i gwarantującymi wysoką jakość i bezpieczeństwo dostarczanych nam materiałów.

Rozumiemy, że zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych produktów ma wpływ na zdrowie konsumentów. Dlatego też na długo wcześniej niż inne zakłady w Polsce pracowaliśmy zgodnie z systemem HACCP. W roku 2001 uzyskaliśmy pierwszy certyfikat potwierdzający zgodność naszego sytemu HACCP z Codex Alimentarius. Obecnie  nasz system HACCP jest zgodny z wymaganiami normy ISO 22000:2005.

Od roku 2007 nasz system bezpieczeństwa i jakości żywności  w zakładzie w Tychowie certyfikowany jest na zgodność z standardem BRC, a od roku 2009 również na zgodność z wymaganiami standardu IFS.

Oferując produkty wysokiej jakości, wypełniamy nadrzędny cel w naszej firmie, jakim jest wytwarzanie wyrobu bezpiecznego i w pełni zgodnego z wymaganiami i oczekiwaniami naszych klientów.