Jak rolnicy Arli zmniejszają ślad węglowy mleczarni

Nabiał jest częścią zdrowej i zrównoważonej diety ze względu na ilość składników odżywczych. I tak jak w przypadku całej produkcji żywności – wytwarzanie go wiąże się z emisją dwutlenku węgla.

Jako jedna z największych na świecie firm oferujących produkty mleczne mamy wielką odpowiedzialność, a jednocześnie wielką szansę, by wprowadzić prawdziwe zmiany.

Od 1990 r. rolnicy Arli zredukowali emisję CO2e na kilogram mleka o 23%. Nasze najnowsze dane zebrane w programie Climate Check pokazują, że gospodarstwa, które z nami współpracują, są jednymi z najbardziej efektywnych pod względem pozytywnego wpływu na środowisko. Utrzymują się one w czołówce producentów mleka na świecie, emitując 1,15 kg dwutlenku węgla na kilogram mleka.

Ale to dopiero początek. Liczba ta to nie tylko wynik, lecz także podstawa do tego, aby mierzyć wyżej.

Z pomocą narzędzia Climate Check nasi rolnicy mają teraz jasny plan, w jaki sposób mogą potroić tempo redukcji emisji CO2e w swoich gospodarstwach w ciągu dekady.

Dowiedz się więcej poniżej.

Działania na rzecz klimatu oparte na konkretnych danych

Dysponujemy jedną z największych na świecie zweryfikowanych baz danych związanych z klimatem, zbudowaną na bazie materiałów z gospodarstw mlecznych.

7986 rolników Arli z siedmiu krajów europejskich przesłało odpowiedzi na 203 pytania dotyczące swojego stada, produkcji paszy, zużycia energii itp. za pośrednictwem naszego narzędzia Climate Check.

Ich dane zostały zweryfikowane przez zewnętrznego doradcę ds. klimatu, który pomógł także w stworzeniu spersonalizowanego planu działania dla rolników. Za cel obrano dalszą redukcję działań szkodliwych dla klimatu w oparciu o indywidualne dane.

Emisje CO2e przy tworzeniu produktów mleczarskich różnią się w zależności od gospodarstwa. Szczególnie interesujące jest uczenie się od osób o wysokich wynikach, które wykazują ogromny potencjał w zakresie zmniejszenia śladu węglowego w produkcji nabiału.

Dane ujawniły pięć skutecznych obszarów działań na rzecz klimatu, które każdy z naszych rolników może wdrożyć, aby obniżyć emisję dwutlenku węgla.

Szczegóły poznasz poniżej.

Działania na rzecz klimatu oparte na konkretnych danych

5 najbardziej efektywnych działań w gospodarstwach na rzecz klimatu

Więcej mleka w stosunku do paszy
Więcej mleka w stosunku do paszy

Pasza krowy ma duży wpływ na ilość produkowanego mleka. Jeśli rolnikom uda się zmaksymalizować stosunek mleka do paszy i zminimalizować marnotrawstwo, produkcja mleka będzie bardziej przyjazna dla klimatu.

Odpowiednie i precyzyjnie odmierzone składniki
Odpowiednie i precyzyjnie odmierzone składniki

Krowy potrzebują białka, aby zachować zdrowie i produkować mleko. Podobnie jak ludzie, zwierzęta wydalają te elementy, których nie mogą strawić. Dokładne odmierzanie paszy o odpowiednim poziomie protein pomaga zmniejszyć ilość azotu, czyli gazu cieplarnianego, w oborniku.

Szczęśliwe i zdrowe krowy
Szczęśliwe i zdrowe krowy

Krowy, które żyją długo i zdrowo, będą produkować więcej mleka w ciągu swojego życia. Dłuższa żywotność oznacza, że krowa produkuje mleko przez większą część swojego życia, co poprawia efektywność klimatyczną.

Idealna ilość nawozu
Idealna ilość nawozu

Rośliny rosną lepiej, jeśli są nawożone, ale nawozy emitują gazy cieplarniane. Tak więc precyzyjne dopasowanie ilości nawozu do potrzeb roślin i stosowanie różnych metod rozprowadzania obornika może poprawić stosunek plonu do emisji dwutlenku węgla.

Większa wydajność upraw paszowych
Większa wydajność upraw paszowych

Wielu naszych rolników produkuje paszę dla swoich krów. I bardzo dobrze, ponieważ importowana pasza – na przykład soja z Ameryki Południowej – ma wyższy ślad węglowy. Jednak wydajność paszy również można zoptymalizować, aby jeszcze bardziej zadbać o środowisko.

Nasz katalog klimatyczny, który można bezpłatnie pobrać tutaj, zawiera 20 konkretnych działań dla hodowców bydła mlecznego, którzy chcą zwiększyć swoje działania na rzecz środowiska.

POBIERZ KATALOG DZIAŁAŃ KLIMATYCZNYCH ARLI

Trzy działania, jakie podejmują nasi rolnicy, by pomóc naturze

Zmierzając do zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Jak mierzymy ślad węglowy hodowli bydła mlecznego

Program Arli nazwany Climate Check, czyli „kontrola klimatyczna”, to narzędzie opracowane specjalnie dla naszych gospodarstw mlecznych w celu identyfikacji ich śladu węglowego i skutecznego zmniejszenia emisji CO2e z hodowli bydła mlecznego.

Rolnicy przekazują dane o:

  • składzie paszy,
  • stosowanym nawozie,
  • liczbie zwierząt,
  • postępowaniu z obornikiem,
  • produkcji roślinnej,
  • wykorzystaniu energii elektrycznej, paliw i energii odnawialnej.

Takie „kontrole klimatyczne” są przeprowadzane co roku i umożliwiają rolnikom śledzenie własnych postępów i porównywanie ich z danymi z innych gospodarstw Arli.

Spostrzeżeniami ze zgromadzonych danych dzielimy się również z politykami, partnerami badawczymi i interesariuszami z branży, aby pomóc w skutecznym przejściu na energię odnawialną całemu przemysłowi mleczarskiemu.

 

How Arla’s Climate Checks work