ZRÓWNOWAŻONE OPAKOWANIE

Odnawialne opakowania w całej Europie

Arla od lat pracuje nad tym, aby jej opakowania były bardziej ekologiczne. Począwszy od 2019 r. i kontynuując w 2020, w sześciu krajach produkujemy 600 milionów odnawialnych opakowań na mleko i 560 milionów pojemników na jogurt przeznaczonych do recyklingu.

Arla chce pomagać ludziom żyć bardziej ekologicznie i mieć zdrowe produkty w swoich lodówkach. Dlatego od lat pracujemy nad stworzeniem bardziej ekologicznych opakowań ułatwiających konsumentom recykling. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ bezpieczne opakowanie musi chronić żywność, zachowując przy tym jej jakość i świeżość, żeby unikać marnowania jedzenia. Jednocześnie zrównoważony rozwój zależy od rozwoju technologicznego, dostępności materiałów i istnienia systemów recyklingu, które umożliwiają bardziej cyrkulacyjny przepływ tworzyw sztucznych.

Począwszy od 2019 i kontynuując w bieżącym roku, Arla produkuje 600 milionów kartonów odnawialnych świeżego mleka i 560 milionów pojemników na jogurty, które można poddać recyklingowi. Innymi słowy, emisja dwutlenku węgla zostanie zmniejszona o 7330 ton: o 22% w porównaniu z plastikowymi poprzednikami obecnych opakowań.

Nowa konwersja jest jednym z największych osiągnięć firmy Arla, jeśli chodzi o ekologiczne opakowania. Arla wcześniej zmniejszyła wagę opakowań i przeszła na tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego, wykorzystała materiały pochodzące z recyklingu oraz zastąpiła materiały o wysokiej emisji gazów cieplarnianych. Obecnie w naszych odnawialnych kartonach po mleku zastąpiliśmy plastik oparty na paliwach kopalnych plastikiem pochodzenia biologicznego uzyskanym z trzciny cukrowej lub odpadów leśnych. Jeśli chodzi o pojemniki na jogurt, konwersja na nadające się do recyklingu tworzywa sztuczne jest możliwa wtedy, gdy lokalne systemy recyklingu są odpowiednio wyposażone.

W liczbach oznacza to, że Arla zmniejszyła wpływ swoich opakowań o 24% w latach 2005–2019, odprowadzając ponad 116 000 ton CO2 z atmosfery. Naszym celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla o 30% do 2030 r., a do tego czasu – redukcja emisji z opakowań o około 8000 ton CO2 rocznie. Ostatecznym celem dla całego naszego portfolio jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Obecnie 90% opakowań Arli nadaje się do recyklingu na jednym z naszych głównych rynków. Naszym celem jest, aby wszystkie opakowania nadawały się do recyklingu na wszystkich naszych głównych rynkach do 2025 r. Chodzi nam nie tylko o osiągnięcie własnych celów, ale także zaspokojenie popytu naszych wymagających konsumentów.