Zdrowa planeta

Działania podjęte, by zminimalizować emisję dwutlenku węgla

Jako jeden z największych producentów nabiału na świecie wierzymy, że możemy przyczynić się do lepszej przyszłości kolejnych pokoleń, wytwarzając pyszne produkty mleczne przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.

Z tego powodu dążymy do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla we wszystkich naszych globalnych działaniach, od fizycznych fabryk po samochody ciężarowe na drogach, do 2050 r.

Działania podjęte, by zminimalizować emisję dwutlenku węgla

Zdrowa planeta

Na celowniku naukowców

Zależało nam, by postawione przez nas cele były realne do wykonania i w rzeczywisty sposób przełożyły się na redukcję emisji dwutlenku węgla. Dotychczas podjęte działania owocują już korzystnymi zmianami dla środowiska, ale nie zatrzymujemy się na tym i planujemy zminimalizować wytwarzanie CO2e o 30% do 2030 r. Plan ten został zatwierdzony przez Science-Based Target jako inicjatywa zgodna z działaniami na rzecz klimatu.

Na celowniku naukowców
Zdrowa planeta

Czy można produkować mleko bez śladu węglowego?

Nasze produkty organiczne w Holandii, Arla Ko® Eko w Szwecji i Arla® Øko w Danii są teraz neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Oznacza to, że ograniczyliśmy emisję gazów cieplarnianych w takim stopniu, w jakim obecnie możemy, a tam, gdzie nie było to jeszcze możliwe, podjęliśmy inne działania. Polegają one przede wszystkim na sadzeniu drzew i ochronie lasów deszczowych.

Czy można produkować mleko bez śladu węglowego?

Nasz globalny cel

  • Zero emisji dwutlenku węgla do 2050 r.
  • Cel oparty na naukowej analizie, polegający na redukcji CO2e o 30% w latach 2015–2030, który obejmuje:
    • Na pierwszym i drugim etapie: bezwzględną redukcję emisji gazów cieplarnianych o 30% we wszystkich naszych przedsiębiorstwach.
    • Na etapie trzecim: minimalizację emisji gazów cieplarnianych na 1 kg mleka o 30%.

Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.

    Przeczytaj więcej o naszych ambicjach klimatycznych

Globalne cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Globalne cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Nasza praca na rzecz osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla wspiera cele zrównoważonego rozwoju:

  • Nr 7 – Przystępna i czysta energia dzięki przejściu na odnawialne źródła energii w całym naszym łańcuchu wartości.
  • Nr 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja dzięki stworzeniu łańcucha dostaw neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. i redukcji CO2 o 30% od 2015 do 2030 r.
  • Nr 17 – Partnerstwo umożliwiające realizację postawionych celów poprzez współpracę z naszymi dostawcami i lokalnymi partnerami w całym łańcuchu dostaw.