Zdrowa planeta

Ochrona natury

Wierzymy, że związek z naturą oparty na symbiozie jest absolutnie niezbędny dla zrównoważonego rolnictwa.

Spadek różnorodności biologicznej stanowi zagrożenie dla naszego przyszłego dobrobytu. Ma ona bowiem zasadnicze znaczenie dla wielu usług ekosystemowych, takich jak produkcja żywności, zaopatrzenie w wodę, recykling składników odżywczych i biologiczna kontrola populacji flory i fauny.
Zdarza się, że poprzez wykorzystywanie gruntów do wypasu zwierząt i uprawy paszy hodowcy wpływają czasami na naturalne siedliska niezbędne dla różnorodności biologicznej.

Postanowiliśmy coś z tym zrobić i pracujemy nad jakością naszych gospodarstw, by mogły służyć kolejnym pokoleniom w lepszym i bezpieczniejszym stanie, bez zbędnego wpływu na środowisko.

Działania, które podjęliśmy, by chronić środowisko

Zdrowa planeta

Pszczeli Projekt

Grupa rolników Arla w Wielkiej Brytanii rozpoczęła na próbę projekt mający na celu zwiększenie populacji dzikich pszczół. Taki efekt ma zostać uzyskany poprzez oddanie ziemi uprawnej koloniom tych owadów, gdyż są one niezbędne do zapylania wielu upraw, na których polegamy.

Pszczeli Projekt
Zdrowa planeta

Niech nie zmarnuje się nawet woda!

Każdego dnia w jednej z fabryk sera mozzarella w Rødkærsbro Mejeri oczyszczamy 450 metrów sześciennych wody użytej przy produkcji sera. Tak przefiltrowaną i bezpieczną wodę wypuszczamy z powrotem do lokalnych rzek lub ponownie wykorzystujemy we własnych obiektach.

Niech nie zmarnuje się nawet woda!

Nasz globalny cel

  • Utrzymać równowagę cykli azotu i fosforu.

  • Zwiększyć różnorodność biologiczną i dostęp do przyrody.

Globalne cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Globalne cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Nasze wysiłki na rzecz ochrony przyrody wspierają cele zrównoważonego rozwoju ONZ:

  • Nr 14 – Wspieranie rozwoju fauny i flory pod wodą poprzez wdrażanie programów, które dostarczają czystą wodę z naszych farm i zakładów.
  • Nr 15 – Troska o faunę i florę na lądzie poprzez promowanie różnorodności biologicznej w naszych gospodarstwach.
  • Nr 17 – Podejmowanie współpracy na rzecz wspomnianych celów poprzez współdziałanie z ekspertami ds. różnorodności biologicznej oraz wspieranie lokalnych ekosystemów i programów.