Zdrowsi ludzie

W trosce o ludzi

Doceniamy nasze relacje z ludźmi, organizacjami i społecznościami.

Bez względu na charakter tych relacji jesteśmy zobowiązani do wzajemnego szacunku oraz zrozumienia i zawsze dążymy do naszych podstawowych celów, jakimi są poszanowanie praw każdego człowieka, osiągnięcie różnorodności i integracji we wszystkich naszych zakładach oraz utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Działania, które podjęliśmy, by wesprzeć społeczność

Zdrowsi ludzie

Odpowiedzialne relacje

We wszystkich naszych działaniach na całym świecie staramy się traktować ludzi z szacunkiem i empatią. Oznacza to, że zawsze wspieramy międzynarodowe umowy dotyczące praw człowieka, działamy na rzecz zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz promujemy różnorodność i integrację.

Odpowiedzialne relacje

Nasz globalny cel

100/100/0/0 w środowisku pracy:

  • 100% zaangażowania

  • 100% dobrego samopoczucia

  • 0 wypadków

  • 0 przypadków prześladowania.

Globalne cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Globalne cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Nasze wysiłki są powiązane z następującymi celami zrównoważonego rozwoju ONZ:

  • Nr 2 i 3 – Zero głodu i dobre zdrowie oraz samopoczucie dzięki dostarczaniu pożywnych produktów mlecznych.
  • Nr 5 – Równość płci poprzez promowanie niedyskryminacji i równych szans.
  • Nr 8 – Godna praca i wzrost gospodarczy poprzez promowanie bezpiecznego środowiska pracy i zobowiązanie się do wykorzenienia pracy przymusowej.
  • Nr 17 – Współpraca dla osiągnięcia postawionych celów poprzez współdziałanie z partnerami biznesowymi na rzecz zrównoważonego rozwoju.