Zdrowsi ludzie

W trosce o społeczeństwo

Nieustannie staramy się wzbogacać i wzmacniać społeczności, których jesteśmy częścią, poprzez tworzenie miejsc pracy, prowadzenie dialogu z lokalnymi interesariuszami i wspieranie słabszych grup ludności. Kluczową częścią tego jest wspomaganie innych lokalnych branż mleczarskich w wydajniejszej produkcji oraz opracowywaniu standardów i praktyk.

Działania, dzięki którym możemy was wesprzeć

Zdrowsi ludzie

Lepszy dostęp do niedrogiego wyżywienia w Bangladeszu

W kraju, w którym 56% dzieci ma niedowagę i występuje niedożywienie, pomocą służy nowa grupa zdeterminowanych kobiet-mikroprzedsiębiorców – Ambasadorek Pushti Arli. Dzielnie pracują, aby zapewnić niedrogie produkty mleczne rodzinom w wiejskich częściach kraju, np. w postaci saszetek z mlekiem w proszku Dano® Daily Pushti. Starają się także inspirować ludzi do zdrowszych nawyków żywieniowych. W ten sposób Ambasadorki Pushti mają zapewniony pewny dochód, który pomaga im wydobyć się z ubóstwa.

Lepszy dostęp do niedrogiego wyżywienia w Bangladeszu
Zdrowsi ludzie

Wspieranie rolników w Nigerii

W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Nigerii (2019) Arla zobowiązuje się do dalszego rozwoju długoterminowego zrównoważonego przemysłu mleczarskiego i lokalnego sektora mleczarskiego w Nigerii, pomagając 1000 drobnych rolników w tworzeniu lepszych źródeł utrzymania, a jednocześnie umacniając swoją działalność w tym kraju.

Wspieranie rolników w Nigerii

Nasz globalny cel

  • Zwiększyć udział w rynku o 2% w 2020 r., docierając do 71,4 mln konsumentów o niższych dochodach w Nigerii i Bangladeszu (zdefiniowanym jako segment D i poniżej na podstawie krajowej segmentacji SEC).

  • Włączyć 5000 kobiet do naszego programu Ambasadorek Pushti do 2022 roku.

Globalne cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Globalne cele zrównoważonego rozwoju ONZ

Nasze działania na rzecz wspierania społeczności są powiązane z następującymi celami zrównoważonego rozwoju ONZ:

  • Nr 2: Ograniczenie głodu poprzez dostarczanie pożywnych, niedrogich produktów mlecznych i współpracę z lokalnymi rolnikami.
  • Nr 5 – Równość płci poprzez promowanie niedyskryminacji i równych szans.
  • Nr 8 – Godna praca i wzrost gospodarczy poprzez tworzenie miejsc pracy i wspieranie innowacyjnych modeli biznesowych.
  • Nr 17 – Współpraca na rzecz postawionych celów poprzez wspieranie budowania potencjału.