Zrównoważony rozwój mleczarni

Przyszłość wolna od zanieczyszczeń

Aby osiągnąć cel, którym jest zerowy ślad węglowy, dążymy do transformacji naszych zakładów w taki sposób, by w przyszłości nie korzystać z paliw kopalnych. Obecnie już 33% energii zużywanej przez Arlę w procesach produkcyjnych pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Kiedy zobaczysz w Szwecji ciężarówkę z logo Arli, możesz być pewien, że pracuje ona na paliwie niekopalnym. Osiągnęliśmy w tym kraju zerową emisję dwutlenku węgla – 10 lat wcześniej niż zakładają szwedzkie cele klimatyczne dla sektora przewoźniczego.

Transport to naturalnie główny obszar naszego zainteresowania, jeśli chodzi o redukcję wytwarzania gazów cieplarnianych. Z tego powodu optymalizujemy trasy logistyczne, edukujemy kierowców w zakresie ekologicznej jazdy oraz inwestujemy w większe cysterny do skupu mleka, aby zmniejszyć ilość zużywanego paliwa na tonę przewożonego produktu.

Aby osiągnąć nasz cel, czyli wykluczenie użycia paliw kopalnych, szukamy różnych źródeł energii odnawialnej dostępnych w danych krajach. Wielu naszych rolników wytwarza ją między innymi ze słońca, wiatru czy biogazu. W Niemczech i Holandii największą popularnością cieszą się przede wszystkim turbiny wiatrowe oraz panele słoneczne. W Szwecji powszechnie korzysta się ze zrębków drzewnych i spala odpady. W Danii od stycznia 2019 r. gospodarstwa ekologiczne zaczęły pokrywać zapotrzebowanie na energię elektryczną netto dzięki certyfikatom odnawialnej energii elektrycznej, podobnie dzieje się już od jakiegoś czasu w Szwecji.

Z dumą ogłaszamy też, że zbudowaliśmy pierwszą na świecie mleczarnię z zerową emisją dwutlenku węgla w Aylesbury w Wielkiej Brytanii. W połączeniu z korzystaniem z biogazu od zewnętrznego dostawcy oraz biopaliwem tworzonym z własnych przefiltrowanych zanieczyszczeń obiekt ten może być zasilany w 100% odnawialnymi źródłami energii.

Obecnie 33% zużycia energii w naszych zakładach pochodzi ze źródeł odnawialnych. Kontynuujemy również wysiłki na rzecz zmniejszenia zużycia energii, podejmując coraz więcej działań, by całkowicie przejść z paliw kopalnych na odnawialne.