Globalne Centrum Finansowe

Bank Wewnętrzny

Dział Cash Management składa się z dwóch działów - In House Cash, czyli Banku Wewnętrznego oraz Treasury Back Office.

IHC odpowiada wirtualnemu bankowi, gdzie spółki Grupy Arla Foods mają swoje konta bankowe, przez które przechodzą wszystkie operacje bankowe. IHC zajmuje się wysyłaniem płatnoœci do partnerów z Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych czy Kanady.

Back Office - sprawdza poprawność i rozlicza transakcje rynku finansowego w Arla Foods, a także kontroluje płynność finansową Grupy Arla Foods.

Dział Cash Management ściśle współpracuje z różnymi działami w Arla Foods, jak Działem Zobowiązań, Należności, Treasury, ale również z wieloma bankami na całym świecie.