Globalne Centrum Finansowe

Dział Księgi Głównej

Dział Księgi Głównej (General Ledger) zajmuje się utrzymaniem takich kont jak środki trwałe, środki obrotowe, pasywa, zyski i straty.

Jest również odpowiedzialny za tworzenie i utrzymanie danych dotyczących kont Księgi Głównej, Profit i Cost Centers, Internal Orders (Financial Master Data), używanych przez Arla Foods. 

W Centrum Finansowym w Gdańsku w Dziale Księgi Głównej istnieją trzy zespoły:

  • GL DK - zajmuje się obsługą Arla Foods Amba (Dania)
  • GL UK - obsługujący Arla Foods UK ( Wielka Brytania)
  • GL SE - zajmujący się Arla Foods AB ( Szwecja)

Dział Księgi Głównej współpracuje z wieloma innymi działami organizacji.