Globalne Centrum Finansowe

Dział Należności

W Centrum Finansowym w Gdańsku w Dziale Należności (O2C - Order to Cash) funkcjonują trzy zespoły. Jeden (AR UK) zajmuje się obsługą klientów dokonujących transakcji handlowych z Arla Foods PLC w Wielkiej Brytanii. Drugi zespół to AR Export obsługuje firmy handlujące z Arla Foods Amba (Dania) majace siedzibę poza granicami Danii (są to np. firmy pochodzące z Hiszpanii, Niemiec, czy nawet Argentyny). Trzecim zespolem jest AR Customer Payment, ktory ksieguje przychodzące płatności na odpowiednich kontach klientów. 

Głównymi zadaniami pracowników zespołów AR UK i AR Export są: monitorowanie stanu kont klientów i dbanie o terminowe regulowanie należności, korespondencyjna weryfikacja płatności, uzgadnianie sald kont, fakturowanie, wysyłanie faktur oraz faktur korygujących, wysyłanie zestawień transakcji z konta na dany dzień, weryfikacja reklamacji kontrahentów, przygotowywanie raportów. 

Ponadto wszystkie działy aktywnie uczestniczą w comiesięcznym procesie uzgadniania sald kont klientów wewnętrznych.

Dział Należności współpracuje z wieloma innymi działami zarówno wewnątrz organizacji lokalnej w Gdańsku jak i z działami spoza tego obrębu (głównie dział sprzedaży, dział obsługi klienta, dział zaopatrzenia, inne działy finansowe).