Globalne Centrum Finansowe

Dział Personalny

Dział Personalny ustala oraz sprawuje pieczę nad polityką personalną w firmie. Polityka personalna to nic innego jak wprowadzanie i rozwój nowoczesnych narzędzi HR, tworzenie i realizacja polityki rozwoju i motywacji pracowników, wsparcie w zarządzaniu talentami, zarządzanie sprawami kadrowo-płacowymi. 

Obsługujemy naszych Pracowników pod kątem administracyjnym, począwszy od momentu zatrudnienia w firmie, dopełnienia formalności, aż po bieżącą obsługę min.: administracje urlopami, badaniami lekarskimi.