Globalne Centrum Finansowe

Dział Zobowiązań

Głównym celem Działu Zobowiązań (Procure to Pay- P2P) jest terminowe opłacenie faktur wystawionych przez dostawców Arla Foods za wszelkie dobra i usługi. W Centrum Finansowym w Gdańsku Dział Zobowiazań obsługuje nastepujące rynki: duński (DK), szwedzki (SE), brytyjski (UK), niemiecki (GER), fiński (FIN), holenderski (NED) oraz północno-amerykański (USA / CA).

Głównymi zadaniami pracowników są:

  • sortowanie, skanowanie oraz weryfikacja dokumentów,
  • księgowania w systemie (SAP PO1),
  • przygotowywanie płatności,
  • kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
  • uzgadnianie sald,
  • raportowanie,
  • praca projektowa (optymalizacja).

Dział Zobowiazań wspólpracuje z wieloma innymi działami zarówno wewnatrz organizacji lokalnej w Gdańsku jak i z działami spoza tego obrębu.