Działania na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla

Na celowniku naukowców

Podjęliśmy współpracę z naukowcami i badaczami z największych instytucji klimatycznych na świecie, by do 2050 r. osiągnąć ambitny cel – zerowy ślad węglowy. Jednym z narzędzi do jego realizacji są duże zbiory danych.

Rolnicy współpracujący z Arlą należą obecnie do grupy hodowców bydła mlecznego, której działania uznawane są za jedne z najbardziej przyjaznych środowisku na świecie.

Od 1990 r. nasi hodowcy zmniejszyli wydzielanie dwutlenku węgla o 24% na kilogram wytwarzanego mleka. Do 2005 r. redukcja emisji CO2e przez Arlę wyniosła 22%, uwzględniając przy tym pakowanie i transport. Udało się to osiągnąć, mimo że spożycie produktów przez nas wytwarzanych wzrosło o ponad 40%. Dzięki temu widać, że nasza emisja dwutlenku węgla na litr jest mniejsza o połowę w porównaniu ze średnią emisją przy globalnej produkcji mleka.

Teraz podejmujemy jeszcze więcej działań, by naprawdę pomóc środowisku. Wraz z naukowcami oraz badaczami z CDP, Światowego Instytutu Zasobów (WRI), Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (WWF) i ONZ Global Compact (UNGC) wyznaczyliśmy sobie konkretny cel. Do 2030 r. chcemy zredukować naszą emisję CO2e o 30%, a do 2050 r. doprowadzić do tego, by nasza produkcja w ogóle nie wpływała na środowisko.

Aby zrealizować ten plan, wprowadziliśmy nowy program Climate Check i kompleksowe wsparcie dla wszystkich naszych 9900 rolników w Europie Północnej. W ramach akcji obraliśmy za cel potrojenie tempa redukcji emisji CO2e w siedmiu krajach i stworzenie jednej z największych zweryfikowanych baz danych związanych z klimatem.

Arlagården to cyfrowa baza dokumentacji wprowadzona na większą skalę w 2018 r., a narzędzia przez nią oferowane pozwalają rolnikom systematycznie mierzyć i porównywać wydajność gospodarstwa. Po raz pierwszy zaprezentowaliśmy ten program już w 2013 r. w Danii i od razu okazał się pożyteczny. Duńscy rolnicy, którzy wciąż go używają, pokazali, że przyczynia się on do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla nawet o 4% rocznie.

Dzięki stworzeniu tego cyfrowego narzędzia nasi rolnicy rejestrują dane z 96% hodowli mleczarskich co kwartał. Przykładowo są to dane dotyczące ich stada, systemu dojenia, paszy, wypasu, użytkowania gruntów oraz dobrostanu zwierząt. W rezultacie mamy obecnie jedną z największych baz danych w Europie. Zebrane informacje pomagają rolnikom określić, jakie działania mogą podjąć, by ulepszyć swoje gospodarstwa. Są również doskonałym zbiorem dla naukowców i organizacji pozarządowych w Szwecji, Danii, Niemczech i Wielkiej Brytanii.