בטוח וטרי

Szczęśliwe krowy to zdrowe krowy

Szczęśliwa krowa produkuje więcej mleka o wyższej jakości. Szczęśliwe krowy to zdrowe krowy,a zdrowe krowy to lepsze mleko!

Okienko nawigacji

Dobre warunki dla zwierząt są częścią tego, do czego się zobowiązujemy

Dla mleczarzy Arli dobrostan zwierząt i zrównoważona hodowla idą w parze. Opracowaliśmy własny program kontrolowania jakości - Arlagården®, którego podstawowym założeniem jest ciągłe zapewnianie naszym zwierzętom dobrego stanu zdrowia, komfortu oraz odpowiedniego żywienia. Nasze założenia niosą ze sobą korzyści zarówno dla krów jak i dla naszych farmerów - ponieważ zdrowe krowy to szczęśliwe krowy, a szczęśliwe krowy dają więcej pysznego mleka o wysokiej jakości.

Troszczymy się o nasze krowy

Farmerzy Arli dbają o swoje krowy zgodnie z ustalonymi wymogami jakościowymi, gwarantującymi zwierzętom odpowiednie warunki bytowe. Każda krowa traktowana jest indywidualnie. Oznacza to, że rodzaj paszy którą otrzymuje jest dobierany tak, aby spełnić jej indywidualne zapotrzebowanie. Każde zwierzę posiada osobną historię, którą skrupulatnie opisujemy w specjalnych dokumentach. W dokumentach tych gormadzimy informacje np. o stanie zdrowia krowy i sposobie jej leczenia.

Krowy w dobrej kondycji

Nieustannie dbamy o higienę i zdrowie naszych krów. Staramy się zapewnić im jak najlepsze życie na farmie. Odpowiednia higiena i dobry stan zdrowia jest niezbędny zarówno do pozyskiwania wysokiej jakości mleka jak i dobrego samopoczucia krów. 

Dobre mleko wymaga odpowiedniej paszy

Ponieważ chcemy dostarczać najsmaczniejsze i najzdrowsze mleko nasi farmerzy dostarczają swoim krowom najlepszą żywność i wodę - świeżą, czystą oraz w ilościach, która zapewni im możliwe najlepszy stan odżywienia. Większość pasz jest produkowana oraz zbierana na farmach.

Nasze krowy są codziennie doglądane

Codziennie doglądamy naszych krów oraz obór - częścią zarówno naszych założeń jakościowych, jak i związanych z dbaniem o dobrostan zwierząt, jest zapewnienie zdrowia oraz szczęścia naszym krowom.

Krowy na pastwiskach

Niektóre z naszych krów trzymane są w oborach, niektóre pasą się na trawie podczas lata. Okres wypasania trwa zazwyczaj od kwietnia do listopada. Istnieje wiele czynników wpływających na to czy krowy mogą znajdować się na pastwisku, między innymi lokalizacja pastwisk oraz typ ziemi wokoło farmy. Pola muszą znajdować się blisko dojarni, a ziemia być na tyle twardą by krowy mogły po niej chodzić.

Krowy w oborach

Część krów żyje w oborach bez podziału na boksy. Oznacza to, że mogą one poruszać się swobodnie po całej powierzchni pomieszczenia - od miejsc z dostępną paszą i wodą, po miejsca przeznaczone do dojenia i spania. Tak samo jak krowy przebywające na pastwiskach, krowy żyjące w oborach, odpoczywają po 10-14 godzin dziennie, a jedynym wysiłkiem jaki wykonują, to przeżuwanie swojej paszy. Nasz program jakościowy, Arlagården®, szczegółowo opisuje wymagania, które farmerzy muszą spełniać, aby zapewniać jak najlepsze warunki zwierzętom.