בטוח וטרי

Troska na każdym kroku

Jako firma należąca do farmerów kontrolujemy całą drogę jaką przemierza nasz surowiec - mleko. Od momentu dojenia do chwili, w której gotowy produkt trafia do Ciebie. Dbamy o bezpieczeństwo, jakość i świeżość naszego mleka. 

Okienko nawigacji

Kontrolujemy każdy etap drogi

Ponieważ należymy do tych samych farmerów, którzy produkują dla nas mleko mamy nad nim pełną kontrolę podczas podróży, którą przebywa od naszych krów do momentu w którym trafia do Ciebie. Każdy etap tej drogi jest dokumentowany i z łatwością może zostać zidentyfikowany. Dzięki systemowi identyfikowalności zapewniamy, że zawsze otrzymujesz najlepsze, czyste i smaczne mleko.

Krowa

Zgodnie z europejskimi standardami wszystkie nasze krowy posiadają swój indywidualny numer identyfikacyjny, który znajduje się również na znaczniku umieszczanym na uchu krowy. Pozwala to farmerom na monitorowanie ilości mleka wytwarzanego przez daną krowę, jej kondycji, leczenia medycznego oraz jakości mleka.

Dojenie

Mleko z każdego dojenia poddawane jest testom. Zgodnie z założeniami naszego programu Arlagården® każdego dnia upewniamy się czy nasze krowy cieszą się dobrym zdrowiem. Zaraz po dojeniu otrzymane mleko jest schładzane, po to aby utrzymać jego świeżość do momentu, w którym zostanie zabrane przez cysternę.

Farma

Wszyscy nasi farmerzy są rejestrowani. Dzięki temu wiemy jakiej jakości oraz w jakiej ilości dostarczane jest mleko przez każdego z  nich. Procedury Arlagården® pozwalają nam na kontrolowanie jakości na naszych farmach, co sprawdzane jest poprzez regularne kontrole prowadzone przez zewnętrznych audytorów. Arla oferuje swoim farmerom możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa oraz odwiedza farmy, aby na bieżąco kontrolować postępy, jakie dokonywane są w celu eliminowania, ewentualnie wykrytych podczas audytu, problemów. 

Pobierz pełną wersję programu Arlagården® w wersji pdf

Transport

Mleko z naszych farm dostarczamy do mleczarni za pomocą specjalnych cystern mlecznych. Niektóre z ciężarówek są własnością Arli, inne należą do współpracujących z nami firm zewnętrznych. Nasi kierowcy są przeszkoleni w kwestiach związanych z jakością oraz higieną mleka. W związku z tym zanim mleko trafi do cysterny sprawdzana jest jego temperatura, wygląd oraz zapach.   

Mleczarnia

W naszych mleczarniach przetwarzamy mleko w produkty mleczne. Mleko, które trafia do mleczarni, oraz zaraz przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego, przechodzi odpowiednie badania. Sprawdzamy również jakość naszych produktów końcowych zanim opuszczą mleczarnię. Większość mleczarni Arli posiada certyfiakt bezpieczeństwa żywności ISO 22000. Natomiast mleczarnie, które nie przeszły jeszcze certyfikacji, spełniają krajowe wymogi bezpieczeństwa żywności. Posiadamy kompleksowy program szkoleniowy i korzystamy z najnowszych technologii.

Pakowanie

Procesy pakowania są zaprojektowane tak, aby zapewnić naszym produktom wysoką jakość i bezpieczeńśtwo. Zobowiązaliśmy się do używania opakowań, które mają możliwie najmniejszy wpływ na środowisko.

Opakowania możliwe do przetwarzania