DZIAŁANIA NA RZECZ ZMNIEJSZENIA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

Czy można produkować mleko bez śladu węglowego?

Podczas produkcji mleka wytwarza się CO2e. Właściwie całkiem sporo. Ale czy mleko może być neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla? Tak, jeśli maksymalnie ograniczymy wytwarzanie się gazów cieplarnianych w naszych działaniach w łańcuchu krowa–konsument, a następnie zrekompensujemy pozostałą emisję CO2e, na przykład poprzez sadzenie drzew i chronienie lasów deszczowych.

 

Produkowanie nabiału wiąże się z emisją gazów cieplarnianych. Powstają one w związku z produkcją w mleczarniach, transportem do supermarketów, podczas wytwarzania opakowań oraz w wyniku hodowli zwierząt.

Gdy krowa trawi paszę, często się jej odbija. Takie zjawisko wiąże się z wydalaniem metanu, czyli wspomnianego już gazu cieplarnianego. Jego emisja stanowi około połowy zanieczyszczeń, które powstają w wyniku produkcji mleka. W rzeczywistości około 90% szkodliwych substancji wytwarza się właśnie na poziomie gospodarstwa. Tutaj dowiesz się więcej, w jaki sposób nasz program Climate Check pomaga mierzyć ślad węglowy na obszarach rolniczych, z których korzystamy.

Zmniejszamy emisję CO2e poprzez szereg inicjatyw, zaczynając od tych związanych ze zwierzętami, a kończąc na tych bezpośrednio powiązanych z konsumentem. Naszą ambicją jest zmniejszenie emisji gazów o 30% w latach 2015–2030 i osiągnięcie całkowitej neutralności pod względem wytwarzania dwutlenku węgla do 2050 r. Jesteśmy na dobrej drodze, bo od 1990 r. zmniejszyliśmy emisję CO2e w gospodarstwach o 23% na kilogram mleka. Jak widać, każdy mały krok może mieć większe znaczenie dla środowiska.

Niektóre z naszych działań to np. doprowadzenie do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w przypadku wytwarzania produktów ekologicznych Arla® ØKO w Danii, Arla Ko® Eko w Szwecji oraz wszystkich produktów organicznych w Holandii. Zaczęliśmy od Szwecji, osiągając asortyment neutralny pod względem emisji CO2e we wrześniu 2019 r., następna była Dania w listopadzie 2020 r., a w marcu 2021 r. produkty neutralne dla klimatu zostały wprowadzone w Holandii.

Chociaż cele mamy ambitne, nie będziemy w stanie osiągnąć zerowej emisji w związku z naszą produkcją mleka, ponieważ duża część śladu węglowego to metan pochodzący od zwierząt i podtlenek azotu z gleby. Odbijanie się u krów to problem, który naprawdę chcemy rozwiązać, i obecnie uczestniczymy w wielu projektach badawczych mających na celu zajęcie się tą kwestią. Badamy na przykład, które pasze sprawiają, że krowom mniej się odbija. Być może to pomoże jeszcze bardziej zatroszczyć się o środowisko.

Więcej o naszych celach związanych z klimatem przeczytasz tutaj.

Co oznacza CO2e?

Jeśli chcemy posługiwać się książkową definicją tego, czym jest ślad węglowy, możemy go opisać jako ekwiwalent dwutlenku węgla, czyli CO2e. Trzy najważniejsze gazy cieplarniane to właśnie CO2, metan oraz podtlenek azotu. Dwutlenek węgla jest z nich najbardziej znany, a powstaje np. poprzez spalanie paliw kopalnych, używanie samochodów czy po prostu podczas ogrzewania domów. W przypadku rolnictwa największe znaczenie mają dwa pozostałe, ponieważ są emitowane przez zwierzęta, nawozy oraz uprawę pól. Aby obliczyć ślad węglowy, najczęściej korzysta się z terminu CO2e, mając przy tym na myśli wszystkie wcześniej wymienione gazy cieplarniane.

Najnowsze dane z IPCC, czyli międzynarodowego zespołu ONZ ds. zmian klimatu, zalecają takie przeliczenie:

  • 1 kg CO2 = 1 kg CO2e
  • 1 kg metanu = 28 kg CO2e
  • 1 kg podtlenku azotu = 265 kg CO2e.

Nabiał bez CO2e

Produkując mleko, emitujemy dwutlenek węgla. Zrobiliśmy już wiele, by zredukować powstawanie CO2e, ale nie jesteśmy w stanie wykluczyć go zupełnie. Tak więc kiedy mówimy, że niektóre nasze produkty są neutralne pod względem emisji CO2e, oznacza to, że zrekompensowaliśmy całą emisję, a nie że ją usunęliśmy. W przypadku naszych produktów ekologicznych Arla® ØKO w Danii, Arla Ko® Eko w Szwecji i przyjaznego środowisku asortymentu z Holandii kompensujemy 100% emisji CO2e. Robimy to poprzez inwestowanie w projekty, które wspierają redukowanie dwutlenku węgla, jak np. sadzenie drzew oraz ochrona lasów deszczowych. W przypadku Arla Ko® Eko korzystamy także z biogazu. W naszych mleczarniach staramy się używać certyfikowanych odnawialnych źródeł energii, a w Danii i Szwecji wykorzystujemy już wyłącznie przyjazne naturze rozwiązania.

Jak możemy zrekompensować nasz wpływ na klimat?

Kompensacja klimatyczna ma miejsce wtedy, gdy ślad węglowy produkcji jest rekompensowany przez inwestycje w projekty, które wspierają środowisko. Inwestycje w takie działania nazywa się „kredytami węglowymi”. Oznacza to, że proces emisji i niwelowania CO2e się równoważą. Podejmujemy takie akcje z Arla® Ko Eko w Szwecji, Arla® Øko w Danii i produktami ekologicznymi w Holandii, inwestując w projekty, które pomagają wychwytywać dwutlenek węgla z atmosfery. Dbamy o to na każdym etapie, zaczynając od zwierząt, a kończąc na konsumencie. Przykładem mogą być np. sadzenie drzew lub ochrona lasów deszczowych, szczególnie narażonych na wycięcie.

Aby zrekompensować emisję CO2e związaną z wyrobem produktów ekologicznych Arla ØKO w Danii i Holandii, inwestujemy w projekty klimatyczne w Afryce Wschodniej, Brazylii i Indonezji. W pierwszym ze wspomnianych krajów sadzimy nowe drzewa, a w kolejnych przyczyniamy się do ochrony lasów deszczowych. Inwestycji klimatycznych dokonujemy z pomocą Natural Capital Partners. Oprócz tego kompensujemy zużycie energii w naszych mleczarniach w Hobro, Christiansfeld i Slagelse poprzez nakład finansowy przeznaczany na projekty wiatrowe i biogazowe w Danii. Natomiast w mleczarni w Nijkerk w Holandii nasz asortyment ekologiczny tworzymy z pomocą zielonej energii elektrycznej.

Podobne działania podejmujemy w związku z wytwarzanymi w Szwecji produktami Arla Ko® Eko. Zainwestowaliśmy w sadzenie drzew w Ugandzie, a w Indonezji wspieramy projekt, który uchronił przed wycięciem ponad 5300 hektarów lasu. Szwedzkie produkty ekologiczne są również rekompensowane inwestycjami w programie African Biogas Partnership. Co więcej, rolnicy Arli w Szwecji i Danii używają wyłącznie odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Możesz przeczytać o tym więcej tutaj , a po szwedzku – tu.

Zerowa emisja CO2e to cel długoterminowy

Nasza praca nad zmniejszeniem emisji CO2e podczas produkcji mleka – w gospodarstwach, mleczarniach i transporcie – przyniosła dużo dobrego, ale osiągnięcie zerowej emisji jest niemożliwe. Dlatego zdecydowaliśmy się zrekompensować nasze emisje w łańcuchu produkcji w Arla ØKO w Danii, Arla Ko® Eko w Szwecji i przy tworzeniu wszystkich naszych produktów ekologicznych w Holandii.
Kupując produkty wytwarzane w sposób przyjazny środowisku, konsumenci mogą pokazać, że takie działania ze strony firm są dla nich ważne. Co więcej, wspierają w ten sposób akcje na rzecz klimatu, takie jak sadzenie nowych drzew oraz ograniczanie wycinki lasów deszczowych.

Chociaż cel jest bardzo trudny do zrealizowania, nasza praca nad redukcją emisji CO2e nie ustaje. Mimo że nie damy rady wykluczyć powstawania dwutlenku węgla zupełnie, możemy stać się w 100% neutralni dla środowiska i do tego zmierzamy.

Dowiedz się więcej o działaniach Arli na rzecz odbudowy klimatu.

Cel klimatyczny Arli polega na osiągnięciu zerowego śladu węglowego do 2050 r. Został on stworzony z pomocą naukowców oraz organizacji pozarządowych ze Szwecji, Danii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Ambitny plan, by zredukować produkcję CO2e o 30% między 2015-2030 r., opracowaliśmy zgodnie z inicjatywą SBT, aby mieć pewność, że cel jest zgodny z porozumieniem paryskim. Największym wyzwaniem, przed jakim stoi świat, jest upewnienie się, że globalne ocieplenie nie przekracza 2 stopni, jak stanowi ten dokument. Umowa została podpisana w 2015 r. w ramach konferencji klimatycznej COP21.

SBT, czyli inicjatywa dla celów związanych z nauką, to wspólne działania CDP, Światowego Instytutu Zasobów (WRI), Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (WWF) i Global Compact ONZ (UNGC) na rzecz zrównoważonego rozwoju.