Arla Foods SSC w Gdańsku

Nasza struktura

Działy w Arla Foods SSC w Gdańsku

  • Dział należności (O2C: OrderToCash) odpowiedzialny jest za otrzymywanie i rozksięgowywanie płatności od klientów. Głównym założeniem działu jest zagwarantowanie, aby wszystkie należności zostały zapłacone na czas. Pracownicy odpowiedzialni są również za monitorowanie stanu kont klientów, korespondencyjną weryfikację płatności, uzgadnianie sald kont, fakturowanie, wysyłanie faktur oraz faktur korygujących, wysyłanie zestawień transakcji z konta na dany dzień, weryfikacja reklamacji kontrahentów, przygotowywanie raportów.

 

  • Dział zobowiązań (P2P: ProcureToPay) odpowiedzialny jest za terminowe opłacenie faktur wystawionych przez dostawców Arla Foods za wszelkie towary i usługi, jak i za zwroty dla osób fizycznych za koszty poniesione w ramach działalności gospodarczej. W Centrum Finansowym w Gdańsku Dział Zobowiazań obsługuje nastepujące rynki: duński (DK), szwedzki (SE), brytyjski (UK), niemiecki (GER), fiński (FIN), holenderski (NED), norweski (NO) oraz północno-amerykański (USA / CA). AP umożliwia organizacji osiąganie jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności całego procesu zobowiązania.

  • Dział księgi głównej (A2R: AccountsToReports) rejestruje zdarzenia księgowe w oparciu o zasadę podwójnego zapisu. Zajmuję się on utrzymaniem takich kont jak środki trwałe, środki obrotowe, pasywa, zyski i straty. Księga główna jest zbiorem grupy kont, która obsługuje pozycje pokazane na głównych sprawozdaniach finansowych.

 

  • Dział zarządzania danymi (GMD: Global Master Data) zajmuje się tworzeniem danych podstawowych w systemie, dbając o ich dobrą jakośc. Dane podstawowe dotyczą towarów oraz klientów różnych grup biznesowych Arla Foods. Dział GMD współpracuje z klientami wewnętrznymi, między innymi z mleczarniami, działami sprzedaży oraz zakupów.

 

  • Bank Wewnętrzny (CM: Cash Management) jest częścią działu Cash Management i funkcjonuje  jak wirtualny bank, gdzie spółki Grupy Arla Foods mają swoje konta bankowe, przez które przechodzą wszystkie operacje. Dział ten zajmuje się wysyłaniem płatności do kontrahentów, sprawdza poprawnośc i rozlicza transakcje rynku finansowego w Grupie Arla  Foods. IHC w Centrum Finansowym w Gdańsku zajmuje się wysyłaniem płatności do partnerów z Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych czy Kanady.

W obiektywie

Film o Arla Foods SSC