Arla nie jest obojętna

Nasza odpowiedzialność

Chcemy rozwijać naszą firmę i mamy świadomość, że długoterminowy sukces może być osiągnięty jedynie poprzez stałe utrzymywanie zadowolenia naszych klientów oraz równoczesne zachowywanie się w sposób odpowiedzialny wobec środowiska naturalnego i społeczności, do których należymy.

Zależy nam na Twoim zaufaniu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak prowadzimy działalność, nasze zasady opisano w Kodeksie postępowania (j. ang.). Doroczny raport społecznej odpowiedzialności biznesu zatytułowany Nasza odpowiedzialność j. ang. przedstawia, w jakim stopniu udaje się nam do zasad tego Kodeksu stosować.  

Zapoznaj się również z naszym autorskim programem Arlagarden®, dzięki któremu dowiesz się jakie warunki muszą spełniać rolnicy, aby móc dołączyć do naszej społeczności. Dowiesz się również jak ważne jest dla nas tworzenie zdrowych produktów o najwyższej jakości oraz to, jaki wpływ mamy na środowisko naturalne i jak bardzo wymagający jesteśmy w kwestiach związanych z dobrostanem zwierząt.

Program jakości gospodarstwa

Arlagården®

Czytaj więcej
Dla lepszego jutra

STRATEGIA 2020

Globalna strategia ekologiczna firmy Arla na 2020 jest skoncentrowana na zrównoważonym rolnictwie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, ograniczeniu marnotrawstwa wody i energii oraz na redukcji odpadów.

 

CZYTAJ WIĘCEJ (J. ANG.)
Zrównoważone rolnictwo

Odpowiedzialne zaopatrzenie

Czytaj więcej (j. ang.)
Nasz światopogląd

Kodeks postępowania

Download (pdf j. ang.)
Nasza odpowiedzialność

Raporty społecznej odpowiedzialności biznesu

Czytaj więcej (j. ang.)