Arla nie jest obojętna

Nasza odpowiedzialność

Chcemy rozwijać naszą firmę i mamy świadomość, że długoterminowy sukces może być osiągnięty jedynie poprzez stałe utrzymywanie zadowolenia naszych klientów oraz równoczesne zachowywanie się w sposób odpowiedzialny wobec środowiska naturalnego i społeczności, do których należymy.

Zależy nam na Twoim zaufaniu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak prowadzimy działalność, nasze zasady opisano w Kodeksie postępowania (j. ang.). Doroczny raport społecznej odpowiedzialności biznesu zatytułowany Nasza odpowiedzialność j. ang. przedstawia, w jakim stopniu udaje się nam do zasad tego Kodeksu stosować.  

Zapoznaj się również z naszym autorskim programem Arlagarden®, dzięki któremu dowiesz się jakie warunki muszą spełniać rolnicy, aby móc dołączyć do naszej społeczności. Dowiesz się również jak ważne jest dla nas tworzenie zdrowych produktów o najwyższej jakości oraz to, jaki wpływ mamy na środowisko naturalne i jak bardzo wymagający jesteśmy w kwestiach związanych z dobrostanem zwierząt.

Program jakości gospodarstwa

Arlagården®

Czytaj więcej
Dla lepszego jutra

STRATEGIA 2020

Globalna strategia ekologiczna firmy Arla na 2020 jest skoncentrowana na zrównoważonym rolnictwie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, ograniczeniu marnotrawstwa wody i energii oraz na redukcji odpadów.

 

CZYTAJ WIĘCEJ (J. ANG.)