Centrum Uslug Wspólnych

Praca w Arla Foods w Gdańsku

Aby móc zapewnić mleczarniom Arla Foods oraz naszej centrali najlepszy możliwy serwis, zatrudniamy ekspertów w dziedzinie księgowości i finansów. W zespołach składających się z pracowników w różnym wieku, posługujących się różnymi językami, zarówno dopiero zaczynających swoją karierę zawodową, jak i posiadających już długie doświadczenie, wspólnie dążymy do jednego celu. Chcemy, aby farmerzy Arla Foods mogli spać spokojnie

Nasz proces rekrutacji został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić każdemu, kto dzieli tą wizję oraz chce wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie, zdobyć wiedzę o tym, w jaki sposób może przyczynić się do realizacji naszego wspólnego celu.
Rozpoczynając proces rekrutacji stawiamy sobie dwa cele: zidentyfikować osobę najpełniej wpisującą się w nasze obecne potrzeby oraz upewnić się, że wspólnie możemy przebyć dalszą drogę, realizując strategię rozwoju Arla Foods w Gdańsku.
Aby udało się to osiągnąć, podzieliliśmy proces rekrutacji na kilka etapów. Nie zawsze wykorzystujemy wszystkie, dobieramy je w taki sposób, aby najpełniej móc zweryfikować konieczne na danym stanowisku kompetencje.

Praca w Aral Foods w Gdansku

STRUKTURA

Zobacz jak wygląda nasza struktura