Jakość rolnicza

Program jakości gospodarstwa Arlagården®

Nasi rolnicy wyrazili zgodę na to, by zarządzać swoimi gospodarstwami i produkcją mleka zgodnie z jednakowym programem zapewnienia jakości gospodarstwa (Arlagården®). Dzięki temu mogą zadbać o to, by mleko było najlepszej jakości, wyprodukowane w odpowiedzialny sposób — równocześnie chroniąc swoją reputację jako członkowie spółdzielni rolniczej firmy Arla.

Do każdego rolnika objętego programem przychodzą wyszkoleni doradcy z branży rolniczej, którzy dopilnują zgodności prowadzenia gospodarstwa z zasadami programu Arlagården®. Rolnicy, którzy muszą wprowadzić ulepszenia w określonych dziedzinach uzyskują poradę i zostają ponownie odwiedzeni, aby zapewnić wprowadzenie poprawek. Jeśli rolnik niespodziewanie w znacznym stopniu naruszy zasady programu, spółdzielnia nie przyjmie jego mleka, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.

Wymogi określone w Arlagården® muszą być zawsze przestrzegane przez wszystkich współpracujących z nami rolników w Szwecji, Danii, Niemczech, Holandii, Luksemburgu, Belgii i Wielkiej Brytanii.

Przeczytaj więcej na temat czterech podstawowych zasad rolniczego programu jakości Arlagården® (w j. angielskim) i pobierz cały program w formacie PDF (w j. angielskim)

Dobre rolnictwo

SPÓŁDZIELNIA

Naszą misją jest zapewnienie najwyższej wartości dla mleka pochodzącego od naszych rolników przy jednoczesnym tworzeniu możliwości rozwoju dla nich.

Czytaj więcej