Praca w Arla Foods w Gdańsku

Proces rekrutacji

Pomimo określonych wymagań podyktowanych specyfiką danej roli, u naszych przyszłych pracowników poszukujemy komeptencji wspólnych dla wszystkich stanowisk w Arla Foods:

Samodzielność: wiemy, że każdy z nas uczy się jej przez dużą część życia. Chcemy, aby nasze centrum było miejscem, gdzie można skorzystać z tej umiejętności. Oczekujemy od naszych pracowników śmiałego podejmowania decyzji w obszarach swojej ekspertyzy, aktywnego poszukiwania informacji, wychodzenia na przeciw wymaganiom naszych klientów


Współpraca: w Arla Foods współpraca to coś więcej niż tylko dzielenie się zadaniami. Podstawą działania naszych pracowników jest świadomość, że w każdej sytuacji mogą liczyć na swoją wzajemną pomoc. Oczekujemy, że będziesz pytał, oczekujemy także, że nie pytany będziesz wyciągał rękę do swoich współpracowników i klientów


Otwartość na zmianę: Arla Foods zmienia się z dnia na dzień. Rośniemy, przejmujemy od naszych klientów kolejne procesy. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, a my musimy szukać optymalnych sposobów sporostania im. Oczekujemy, że nasi pracownicy nie zadowolą się najłatwiejszym rozwiązaniem. Oczekujemy, że znajdą takie, które będzie nie tylko najprostsze, ale także najbardziej efektywne i nowoczesne.